Siirry sisältöön

Luke: Uusimman kanta-arvion mukaan villisikoja edellisvuotta vähemmän

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan Suomen villisikakannan kasvu näyttää taittuneen. Tilastolliseen menetelmään pohjautuvan arvion mukaan villisikojen määrä tammikuussa 2019 oli 1500–2650 yksilöä.

Metsästäjien hirvijahdin 2018 yhteydessä tekemien havaintojen perusteella villisikojen tiheimpiä esiintymisalueita ovat edelleen itäinen Uusimaa ja Kaakkois-Suomi.

Villisikakannan arvioidaan olevan runsaan kolmanneksen pienempi verrattuna edellisen vuoden arvioon, joka oli 2100–5450 yksilöä. Arvion pienentymiseen vaikuttaa kannan koon todellisen laskun lisäksi menetelmään liittyvät epävarmuustekijät. Kantaa pienentää metsästys ja mahdollisesti rajan yli tulevien yksilömäärien väheneminen. Lisäksi on mahdollista, että edellisen vuoden kanta-arvio oli yliarvio.

Kanta-arviointimenetelmä hyödyntää useita eri tietolähteitä. Keskeisimpiä ovat metsästäjien arviot alueidensa villisikojen runsaudesta sekä tieto saalismääristä. Kannanarviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä, joten saatu numeerinen tulos kuvaa enemmänkin suuruusluokkaa eikä ole tarkka yksilömääräarvio.

Luke on kehittänyt villisian kannanarviointia vuodesta 2017 lähtien. Kanta-arvioinnin tarkkuus paranee aikasarjan pidentyessä ja aineistopohjan vahvistuessa.

Villisian levinneisyys ja runsaus hirvenmetsästäjien arvioihin perustuen metsästyskausien 2016, 2017 ja 2018 lopussa.

Lue lisää