Siirry sisältöön

LUKE: Luke havaitsi ohjelmointivirheen susikannan suotuisan suojelutason viitearvon laskennassa

Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää työkaluja susikannan suotuisan suojelutason viitearvon määrittämiseksi. Lukessa havaittiin 2.11.2021 viimeisimpien simulaatiotulosten kuvaajia tarkasteltaessa epäloogisuus, jonka syyksi jäljitettiin ohjelmointivirhe. Ohjelmointivirheen seurauksena työkalu tuotti liian pienet viitearvot perhelaumojen määrälle. Ohjelmointivirhe ei ole vaikuttanut reviirien lukumäärää koskevien viitearvojen laskentaan eikä pienimmän elinvoimaisen populaation (PEP) määrittelyyn.

Viitearvotyön väliraportti julkaistiin syyskuussa. Tuloksien laskenta kuitenkin jatkui väliraportin jälkeen. Luken kehitysvaiheessa olevan laskentamallin tuottamaa tietoa perhelaumojen alustavista viitearvoista käytettiin pohjana maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman kannanhoidollista metsästystä koskevan asetuksen valmistelussa. Luke on valmistelun aikana toimittanut ministeriön käyttöön viimeisimpiä tuloksia laskennan edetessä, ja avustanut tulosten tulkinnassa. Laskenta on vielä kesken.

Havaittu ohjelmointivirhe kuitenkin osoitti Lukessa kehitettävän uuden riskiperusteisen menetelmän keskeneräisyyden ja sen, etteivät tällä uudella menetelmällä laskettavat perhelaumojen viitearvot ole vielä käyttökelpoisia.  Väliraportissa on esitetty useita vaihtoehtoisia lähestymistapoja viitearvojen määrittämiseen. Näistä ratkaisu, joka perustuu pienimpään elinvoimaiseen populaatioon (PEP) ja kertoimeen, olisi yksi vaihtoehto. Sitä on sovellettu Ruotsissa, ja se on käytettävissä nyt käsillä olevaan päätöstarpeeseen.

− Luke on erittäin pahoillaan siitä, että virhettä ei havaittu ennen viimeisimpien lukujen toimittamista ministeriölle. Virhe on hyvin valitettava myös sen takia, että Lukessa tiedostetaan suteen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun monimutkaisuus ja vaara, että inhimillinen virhe keskeneräisen työn tiimoilta voi lisätä ei-toivottavaa vastakkainasettelua, kertoo tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

− Luke tekee kansainvälisestikin pioneerityötä kehittäessään mallinnukseen pohjautuvaa viitearvojen määrittelyä, ja mallin kehittämiseen tarvitaan riittävästi aikaa. Sen vuoksi Luke korostaa työn olevan edelleen vahvasti kehitysvaiheessa, erityisesti uuden riskiperusteisen menetelmän osalta, kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Lukesta.

Viitearvojen määrittämiseen tarkoitettujen työkalujen kehittäminen on vasta puolessa välissä ja myös siihen liittyvä malli on vielä prototyyppi, minkä vuoksi sen antamia lukuja tulee tarkastella alustavina, jotka voivat vielä muuttua.

Työkalupakin kehittäminen jatkuu – evaluointi alkuvuodesta 2022

Työkalupakin kehittäminen jatkuu, ja se valmistuu syyskuuhun 2022 mennessä. Ulkopuolinen, kansainvälinen asiantuntijaryhmä evaluoi työkalun kehittämisen ja viitearvotyön kokonaisuuden alkuvuodesta 2022.

Susikannan suotuisan suojelutason viitearvojen määrittämistä koskevan hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Katja Holmala, ohjelmajohtaja, erikoistutkija

katja.holmala@luke.fi

Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja