Siirry sisältöön

Luke: Kainuun metsäpeurakanta hienoisessa kasvussa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Kainuussa talvehtii parhaillaan hiukan yli 800 metsäpeuraa. Vuosina 2015 – 2019 talvehtivan kannan koko on vaihdellut 700 – 750 metsäpeuran välillä.

− Kainuun kanta oli suurimmillaan 1700 yksilöä vuonna 2001. Kanta taantui nopeasti noin 800 yksilöön vuoteen 2009 mennessä, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Nyt havaittua hienoista peuramäärän kasvua on edeltänyt aallonpohjasta elpynyt vasatuotto. Vasojen osuus Kainuun talvehtivasta peurakannasta on tänä vuonna noin 14 prosenttia, joka on hiukan viime vuosien tavanomaista vasaosuutta suurempi.

Hienoista kannan kasvua voi osin selittää myös metsäpeurojen liikkuminen Venäjän raja-alueen ja Kainuun talvehtimisalueiden välillä sekä onnistunut eläinten paikantaminen ennen laskentojen aloittamista.

Paasivaaran mukaan erityisesti talvehtimisalueista erillään olevat hirvaslaumat onnistuttiin tällä kertaa havaitsemaan hyvin.

Tämän talven suurimmat peuratiheydet havaittiin Vuosangan ja Hiisijärven välisellä alueella sekä Sotkamon ja Nimisenkankaan välisellä harjualueella.

Huolimatta nykyisestä varovaisesta elpymisestä Kainuun ja Venäjän Karjalan lähialueiden yhteinen metsäpeurakanta on vielä pieni. Kantaa rajoittavat suurpedot, liikenne ja rajallinen määrä sopivia elinympäristöjä. Venäjällä metsäpeurakantaa rajoittaa myös salametsästys.

Esikartoitus ja lentolaskennat onnistuivat hyvin

Metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin 27.2. – 4.3. osana Luken vuosittaisia kannanarviointeja. Olosuhteet olivat erinomaiset: aurinkoinen lentosää ja lunta riittävästi, mikä auttoi jälkien ja peuralaumojen havainnoinnissa.

Laskenta-alueet valittiin esikartoituksen avulla, joka perustui pääasiassa metsäpeurojen GPS-pantatietoon, Luken ja Metsähallituksen maastohavainnointiin sekä yleisöhavaintoihin.

Luonnonvarakeskus kiittää kaikkia metsäpeurojen havainnointiin osallistuneita.