Siirry sisältöön

LUKE: Jokavuotinen vesilintujen parilaskenta on jälleen alkanut

Etelärannikolla ensimmäiset vesilintulaskennat ovat jo käynnistyneet. Ensimmäinen laskentakierros suoritetaan noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen pari viikkoa myöhemmin. Tämän vuoksi jäiden lähdön etenemistä omalla laskenta-alueella on tärkeää seurata tarkasti.

Eteläisen Suomen rehevillä järvillä (lintuvedet) kannattaa kiinnittää erityistä huomiota läpimuuttajien esiintymiseen. Ensimmäistä laskentaa voi tarpeen mukaan viivästyttää, jotta läpimuuttajia ei tulisi laskeneeksi mukaan paikalliseen pesivään kantaan.

Ohje laskentaan löytyy osoitteesta: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta (luomus.fi). Lisäksi lajitietokeskuksen verkkosivulla (laji.fi) on listat Luomuksen ja Luken aktiivisista ja seurannasta pudonneista laskentakohteista.

Pyydämme kaikkia laskijoita palauttamaan laskentatiedot heti laskentojen jälkeen Laji.fi -sivuston kautta, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli haluat, että laskentapisteesi vaikuttaa riistanhoitoyhdistyksen valtionavustuksen määrään, niin kirjautumisen on tapahduttava ’Oma riista’ -tunnuksilla.