Siirry sisältöön

Luke aloittaa susien kannanarvioinnin kehitysprojektin Itä-Suomessa

LUKEMaastoaineiston keruu pohjautuu Skandinaviassa käytössä olevaan susikannan seurantamenetelmään. Siinä susien lumijälkiä seurataan eri reviireillä, ja lisäksi kerätään DNA-näytteitä (ulosteita ja virtsaa) susiyksilöiden määrittämiseksi. Seurantareitti ja havainnot sen varrelta tallennetaan paikkatiedoksi.

DNA-näytteiden avulla määritetään muun muassa, onko reviirillä pentuelauma vai reviiriä merkkaava pari. Mahdollisen lauman yksilöiden määrä pyritään saamaan selville DNA-näytteistä. Joidenkin reviireiden susiyksilöitä pyritään varustamaan GPS-pannoilla. Nämä reviirit antavat vertailukohdan, jota tarvitaan uusien menetelmien jatkokehittämisessä.

Maastotyötä tekevät Luken ja Metsähallituksen työntekijät. Tärkeä kenttätyötä ohjaava aineisto on vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden TASSU-järjestelmään kirjaamat susihavainnot.

Projektista ja sen tuloksista kerrotaan Luken Riistahavainnot.fi-palvelun sivuilla.

Kontaktit

Kehitysprojektin tavoitteet: Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luke, puh. 0295327411
Kenttätöiden koordinointi: Erikoistutkija Katja Holmala, Luke, puh. 0295327206