Siirry sisältöön

Lotta Jaakkola rata-asiantuntijaksi Ampumaharrastusfoorumiin

Ampumaharrastuksen nykyhaasteina ovat lukuisat erilaiset lupakäytännöt ja niiden sirpaleisuus. Lisäksi turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset lupakäytäntöjen kiristämiseksi ovat arkipäivää. Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa asutuksen läheisyys ja kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) sekä pienten ampumaratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämisessä.

Ampumaharrastusfoorumi on valinnut rata-asiantuntijan tehtävään FT Lotta Jaakkolan Jyväskylästä. Rata-asiantuntija toimii asiantuntijana Ampumaharrastusfoorumissa. Tehtävässään hän avustaa Ampumaharrastusfoorumin järjestöjä ja niiden seurojen ja yhdistysten edustajia ampumaratojen perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä valmistelu-, lupa- ja vastaavissa asioissa. Lisäksi hän avustaa Ampumaharrastusfoorumin päättämien julkilausumien, lausuntojen ja kannanottojen valmistelussa.

Harrastuskentässämme ei tähän mennessä ole ollut erikseen nimitettyä rata-asiantuntijaa. Ampumaharrastusfoorumin tehtävän mukaan päätimme lähteä liikkeelle, koska paine ampumaratojen lupa-asioissa kasvaa koko ajan. Rata-asiantuntijan tehtävä herätti laajaa mielenkiintoa. Hakijoiden joukossa oli monta tehtävään pätevää ja valinta heidän joukostaan ei ollut helppo. Valintaprosessissa painotettiin erityisesti ympäristönsuojelulain ja muiden ympäristöasioiden hallintaan, kiteyttää foorumin puheenjohtaja Risto Aarrekivi valintaa.

– Jaakkolan vahvuudet ovat ennen kaikkea ympäristökysymyksissä. Hänellä on erinomainen tuntemus lupaprosesseista ja niiden läpiviennistä sekä ympäristönsuojelulaista. Tällä puolella seurat ja yhdistykset tarvitsevat kipeästi apua ja olen vakuuttunut, että rata-asiantuntijan palkkaaminen juuri tässä vaiheessa on oikeaan osunut toimenpide. Saamme erinomaisen osaajan verkostoomme. Jaakkola aloitti tehtävässään toukokuun alussa, mutta häntä työllisti jo ennen virallista tehtävän vastaanottoa muutama lupa-asia. Jaakkolan toimipisteet ovat sekä Helsingissä että Jyväskylässä, joista käsin hän liikkuu tarvittaessa maakunnissa, kertoo Aarrekivi.

– Olen metsänhoitaja, metsästäjä ja haulikkoampuja. Väitöstutkimuksessani ympäristötieteen ja teknologian alalta käsittelin maankäyttöä ja ympäristövaikutusten arviointia. Tutkimusta tehdessäni kehitin menetelmää, jonka avulla ympäristösuunnitteluprosesseja voidaan selkeyttää ja helpottaa todellisten vaikutusten tunnistamista ja siten myös päätöksentekoa. Kehitettyä menetelmää olen soveltanut muun muassa ampumaratojen ympäristöluvituksessa sekä maakuntakaavoitukseen liittyvässä ampumaratojen arvioinnissa. Olen havainnut epäkohtia ampumaratojen liittyvissä lupa- ja suunnitteluprosesseissa ja pyrkinyt menetelmäkehityksen sekä tiiviin viranomaisyhteistyön kautta tarjoamaan toimivia ratkaisumalleja olemassa oleviin ongelmiin. Useimmat ampumaharrastukseen liittyvät sidosryhmät ovat minulle tuttuja ja se helpottaa tehtävään kiinnipääsemisessä, toteaa Jaakkola.

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ampumaharrastus-mahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvat järjestöt: Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen riistakeskus, Suomen Metsästäjäliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Asealan Elinkeinonharjoittajat, Asehistorian liitto

Lisätietoja:
Risto Aarrekivi, Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja,
Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja, p. 040-774 6950, s-posti risto.aarrekivi@ampumaurheiluliitto.fi

Lotta Jaakkola 044 305 9512

Ampumaharrastusfoorumin sivut