Siirry sisältöön

Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun

Keväällä alkanut SOTKA-kosteikot -hanke on suursatsaus vesilintujen lisääntymismenestyksen parantamiseen. Tavoitteena on kunnostaa yhteensä vähintään 400 hehtaaria maaseudun kosteikkoalueita. Suunnittelu on jo alkanut useilla kohteilla, ja uusia kohde-esityksiä otetaan edelleen vastaan.  

Suomessa on paljon vesistöjä, mutta vesilintujen untuvikoille suojaa ja ravintoa tarjoavista hyvistä elinympäristöistä on pulaa. SOTKA-kosteikot -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankekokonaisuutta ja sitä rahoitetaan hallitusohjelmasta. Hankkeen avulla maanomistajat ja muut paikalliset tahot voivat osallistua vesilintukantojen elvyttämiseen. Kosteikkojen suunnittelu ja työnjohdon rahoitus hoituvat hankkeen kautta, kun taas kunnostuksen kustannuksiin edellytetään paikallista osarahoitusta tai talkootyötä.

– Hyviä kohde-esityksiä on jo tullut, ja ensimmäisten kosteikkojen suunnittelu on päässyt vauhdilla käyntiin. Kokonaisuutta tarkastellaan yhdessä maanomistajien kanssa, jotta kosteikko on toimiva myös vesiensuojelun, maiseman ja kosteikon hoidon kannalta, kertoo suunnittelija Elina Sorvali.

Hankkeen toteutuksesta vastaavan Suomen riistakeskuksen kosteikkotiimi toimii koko maassa. Kohteina on luonnonsuojelualueiden ulkopuolella olevia tavallisia kosteikkoja ja järviä, joissa suurin osa metsästettävistä vesilinnuista pesii. Vesilintukantojen elvyttämisen ratkaisuna ovat elinympäristöjen kunnostusten lisäksi pienpetopyynti ja kestävä metsästys, joihin myös SOTKA-kosteikoilla sitoudutaan.

Patoamalla perustetuista ja kunnostetuista kosteikkoalueista kehittyy luonnon monimuotoisuuden keitaita, jotka kuhisevat vesilintujen lisäksi muita kosteikkojen eläimiä. Matalassa ja rehevässä vedessä on runsaasti vesiselkärangattomia, jotka ovat elinehto vesilintulajien poikasille.

Sopivia kosteikkokohteita haetaan

Kosteikkokohdetta voi esittää mukaan kosteikko.fi-sivuilla, josta löytyvät myös kohteiden valintakriteerit ja sopimusehdot. Esitettyjen kohteiden joukosta Suomen riistakeskus valitsee parhaiten hankkeeseen soveltuvat suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeessa toteutuu Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja luonnonsuojelustrategian mukainen aktiivinen luonnonhoito osana maa- ja metsätaloutta. Toiminnassa tuetaan maanomistajien ja paikallisten yhdistysten, kuten metsästysseurojen elinympäristötyötä.

Lisätiedot:

www.kosteikko.fi

Holtti Hakonen, suunnittelija, puh. 029 431 2268 (Lappi, Oulu, Kainuu, Pohjanmaa, Rannikko-Pohjanmaa)

Elina Sorvali, suunnittelija, puh. 029 431 2118 (Etelä-Häme, Pohjois-Häme, Keski-Suomi, Satakunta, Pohjois-Savo)

Lauri Laitila, suunnittelija, puh. 029 431 2119 (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)