Siirry sisältöön

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut Kainuun ja Pohjois-Hämeen karhupäätöksiin

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisuissaan todennut, etteivät Suomen riistakeskuksen päätökset poikkeusluvan myöntämisestä karhun metsästykseen Kuhmossa ja Pirkanmaalla vuonna 2022 olleet lainmukaisia.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei kyseisistä Suomen riistakeskuksen päätöksistä käy selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään karhun kannanhoidollista metsästystä koskevalla poikkeuslupapäätöksellä on kyseisillä hakemusalueilla pyritty. Näin ollen riistakeskus ei ollut riittävällä tavalla perustellut poikkeusluvan päämäärää koskevan edellytyksen täyttymistä. Itä-Suomen (Pohjois-Karjala) osalta Suomen riistakeskuksen valituslupahakemukset hylättiin, eikä valituksia tutkittu.

KHO: Syksyn 2022 karhuluvat lainvastaisia (kho.fi)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös – Pirkanmaa (kho.fi)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös – Kainuu (kho.fi)

 

(Uutiseen lisätty maininta Pohjois-Karjalasta ja linkki KHO:n tiedotteeseen)