Siirry sisältöön

Karhunmetsästys läntisellä poronhoitoalueella on päättynyt

MÄÄRÄYS

Asianumero 195/04/02/02/03/2014

26.9.2014

 

Asia: MÄÄRÄYS

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi läntiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (587/2014) 3 §:n mukainen alueellinen kiintiö, 12 karhua, on saatu saaliiksi.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

 

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

 

Sauli Härkönen
julkisten hallintotehtävien päällikkö

 

Leena Haapamäki
esittelijä, hallintosihteeri

Lisätietoja

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.