Siirry sisältöön

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen metsästyskaudelle 2023 18 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on kuusi poikkeuslupaa pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.

Kannanhoidollinen poikkeuslupapyynti mukautuu vuosittain kannanhoidon tavoitteiden ja karhukannan mukaan. Suomen riistakeskus on kohdentanut myönnetyt poikkeusluvat siten, että ne painottuvat vahvimman karhukannan alueille. Lupamäärää on päätetty hakemusaluekohtaisen kanta-arvion ja kestävän käytön periaatteen mukaisen. Arvio karhujen määrästä perustuu Luonnonvarakeskuksen tuottamaan kanta-arvioon.

Kaakkois-Suomessa poikkeusluvat painottuvat tiheimmän karhukannan alueelle valtakunnan rajaan rajoittuviin riistanhoitoyhdistyksiin. Muualla Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen toimita-alueella karhukanta on harvempi ja siten myös myönnettyjen poikkeuslupien määrä on pienempi. Lupia ei ole haettu alueen läntisimpiin osiin, joilla Luonnonvarakeskuksen aineistojen perusteella ei voida todeta kannan olevan riittävän runsas.

Suomen karhukanta on suotuisan suojelun tasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Kaakkois-Suomessa liikkuu ennen metsästyskautta 240–260 karhua.

Karhun metsästyskausi alkaa 20. elokuuta. Metsästyskaudella 2022 Kaakkois-Suomesta kaadettiin kannanhoidollisessa metsästyksessä 24 karhua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Mutanen, Henri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Häme
  • Metsästäjätutkinto, koirakokeiden ja -koulutusten luvat
  • 0294312223
  • henri.mutanen@riista.fi