Siirry sisältöön

Kannanhoidollisia poikkeuslupia haettiin 48 suden pyyntiin

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Suomen riistakeskukselle on 9. tammikuuta mennessä saapunut 18 hakemusta, joilla haetaan lupaa yhteensä 48 suden metsästämiseen 27 susireviirillä. Eniten lupia haetaan Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan.

Hakemusten määrät alueittain

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksen mukaan kannanhoidollisia lupia olisi mahdollista myöntää enintään 29 suden metsästämiseen. Suomen riistakeskus arvioi ja selvittää tapauskohtaisesti perusteet poikkeuslupien myöntämiselle. Päätökset nyt jätettyihin hakemuksiin voidaan tehdä asetuksen tultua voimaan.

Euroopan unionin luontodirektiivi mahdollistaa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen niillä ehdoin, että riistalajille on luotu hoitosuunnitelma, pyynti ei heikennä lajin suojelutason saavuttamista eikä muuta tyydyttävää ratkaisua konfliktien ratkaisemiseksi ole. Suomessa kannanhoidollinen metsästys on tähän saakka koskenut ilvestä ja karhua, mikä on vähentänyt niiden aiheuttamia konflikteja. Suden kohdalla on kyse kaksivuotisesta kokeilusta, jonka aikana seurataan tarkasti metsästyksen vaikutuksia susikantaan, laumojen rakenteeseen ja ihmisten suhtautumiseen.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi