Siirry sisältöön

Kainuun rajavartioston ajankohtaiskirje metsästäjille: Ei metsästyskoiria rajan läheisyyteen

Kainuun rajavartiosto muistuttaa erityisestä huolellisuudesta valtakunnan rajan läheisillä alueilla metsästettäessä. Erityisesti metsästyskoirien käyttöön tulee kiinnittää korostetusti huomiota, sillä kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää.

Rajavartiosto kehottaakin metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä. Jokaista koiran käyntiä Venäjän puolella seuraa yhteydenpito Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja he ovat kiinnittäneet erityistä ja vakavaa huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajanylityksiin. Tämän metsästyskauden aikana rajan on Kainuun rajavartioston alueella ylittänyt jo 11 metsästyskoiraa.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet. Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran pantaan kehotetaan merkitsemään omistajan yhteystiedot.

Rajavyöhykelupa tulee hakea ennen metsästystä

Rajavartiolaitos muistuttaa myös rajavyöhykkeellä oleskeluun ja toimintaan vaadittavasta rajavyöhykeluvasta. Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa, mutta sitä voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan. Lisätietoja rajavyöhykemääräyksistä ja rajavyöhykeluvan hakemisesta löytyy verkkosivulta https://www.raja.fi/ohjeita/rajavyohyke.

 

Lisätietoja tarvittaessa: yleisjohtaja, kapteeni Vesa Heikkinen, sähköpostilla etunimi.sukunimi@raja.fi, soittopyynnöllä: +358(0)295 424 000 (vaihde)