Videot

Suomen riistakeskus julkaisee riistaeläin- ja metsästysaiheisia videoita. Kaikki videot ovat katsottavissa riistakeskuksen YouTube-kanavalla. Informatiivisia ja havainnollisia videoita voi esimerkiksi näyttää eri tilaisuuksissa sekä jakaa sosiaalisessa mediassa.

Siirry riistakeskuksen YouTube-kanavalle

Jänissaaliin käsittely

Pienriistan metsästys

Vesilinnustus

Oma riista -asiointipalvelu


Videot Oma riistan käyttäjille
Videot Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajille

Suurpetohavainnot

Lintusaaliin käsittely

Riistalajien elinympäristöt

Suurriistavirka-apu (SRVA)

SRVA, ShowHau

Hirvieläimet liikenteessä

Metsästyksen vartiointi osaksi eränkäyntiä

Kuinka pääsen metsästäjäksi (Fabula Outdoor)

Päivitetty 5.1.2017