Siirry sisältöön

Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla

Suomen riistakeskus kehottaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen huomioimiseen ja saaliiksi saatujen karhujen ilmoittamiseen välittömästi kaadon jälkeen.

Syksyn karhunmetsästys on edennyt nopeasti poronhoitoalueen itäisellä kiintiöalueella. Elokuun 20. päivä alkaneessa karhunmetsästyksessä on saatu itäiseltä poronhoitoalueelta saaliiksi jo 68 karhua, joten 75 karhun kiintiöstä on jäljellä enää seitsemän karhua. Läntisen kiintiöalueen 20 karhun kiintiöstä on saatu saaliiksi toistaiseksi kuusi karhua.

Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat. Eniten karhuja on kaadettu tämän syksyn jahdissa Suomussalmella (32), Kuusamossa (19) ja Inarissa (9). Läntisen kiintiöalueen karhuista kaksi on saatu saaliiksi Hyrynsalmella.

Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä huomioimaan kiintiötilanteen karhun pyynnissä erityisesti nyt kiintiöpyynnin kääntyessä loppusuoralle. Lisäksi riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista Suomen riistakeskukselle poikkeuslupa-asetuksen (8 § 3 mom) mukaisesti välittömästi kaadon jälkeen. Saalisilmoituksen voi tehdä joko Oma riista –palveluun tai sähköpostitse osoitteeseen lappi@riista.fi.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen kiintiöalueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi. Mikäli kiintiötä riittää loppuun asti, karhujahti päättyy viimeistään 31.10.

Syksyllä 2017 poronhoitoalueella kaadettiin 68 karhua, joista 60 itäisellä ja kahdeksan läntisellä kiintiöalueella.

 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Harri Norberg, p. 029 431 2115

 

Kiintiömetsästyksen tilanne: https://riista.fi/kiintiometsastyksen-tilanne/

Karhusaaliit: https://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/karhusaaliit/

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella: https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/karhun-kiintiometsastys-poronhoitoalueella/