Siirry sisältöön

Itä-Suomen poliisilaitos ja Metsähallitus: Poliisin ja erätarkastajan yhteinen partio ehkäisee susien laitonta tappamista Itä-Suomessa

Joulukuusta alkaen poliisi ja erätarkastaja valvovat yhdessä Itä-Suomessa tapahtuvia luonnonvararikoksia. Itä-Suomen poliisilaitoksen ja Metsähallituksen yhteinen partio keskittyy erityisesti susien laittoman tappamisen vähentämiseen ja auttaa paikallisia selvittämään susien aiheuttamia ongelmia.

Partion arkipäivään kuuluu luonnonvararikollisuuden valvonta, tutkinnan avustaminen ja toimenpiteiden suunnittelu tilanteessa, jossa susi aiheuttaa uhkaa ihmisille, koirille tai kotieläimille. Partio valvoo, että susien karkotukset ja poikkeusluvalla tehtävät lopetukset sujuvat tarkoituksenmukaisesti.

Poliisin ja erätarkastajan muodostaman työparin urakka käynnistyy joulukuussa. Partio toimii pääasiallisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnissa, mutta tarvittaessa myös muualla. Partio on osa kuusivuotista EU:n rahoittamaa SusiLIFE-hanketta, jonka tavoitteena on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa.

Susien laittoman tappamisen laajuudesta Itä-Suomessa saadaan lisää tietoa

Suotuisissa olosuhteissa susikanta kasvaa nopeasti, sillä susi on tehokas lisääntyjä. Susien luonnollinen kuolleisuus, liikenneonnettomuudet, sairaudet ja poikkeusluvilla metsästys eivät selitä muutoksia susikannan koossa kuten kannan hidasta kasvua. Tutkimusten mukaan yksi syy on susien laiton tappaminen, mutta rikoksesta jää harvoin kiinni.

Partio tuo valvontaan lisää resursseja ja antaa Itä-Suomen poliisilaitokselle ja Metsähallitukselle uudenlaisen mahdollisuuden tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä.

”Metsähallituksessa on erävalvonnasta vankkaa kokemusta ja verkostoja. Poliisin valtuuksien avulla partio voi toimia sekä yksityisillä että valtion omistamilla mailla”, kertoo ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksesta. Partio puuttuu suden lisäksi muuhun riistaan, kuten hirveen, kohdistuviin luonnonvararikoksiin.

Partio tekee yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa

Susi aiheuttaa reviirien lähellä asuville ihmisille usein huolta, pelkoa ja joskus koira- ja kotieläinvahinkoja.

”Partio kohtaa paikallisia asukkaita ympäri vuoden ja tekee heidän kanssaan ruohonjuuritasolla yhteistyötä”, Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kertoo.

Partio täydentää suurpetoasioita hoitavien ammattilaisten verkostoa. Verkostoon kuuluvat poliisin ja erätarkastajien lisäksi paikalliset suurpetoyhdyshenkilöt, riistanhoitoyhdistykset ja suurriistavirka-aputoimijat. Jos kansalainen kohtaa suden, hänen kannattaa ottaa yhteyttä alueensa riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöön.

Luonnonvararikoksiksi kutsutaan kalastukseen, metsästykseen tai metsien käyttöön liittyviä rikkomuksia. Partio keskittyy metsästyslainsäädännön valvomiseen. Lain mukaan suden tappamiseen vaaditaan poikkeuslupa.

Lisätietoja:

Harri-Pekka Pohjolainen, rikosylikomisario, Itä-Suomen poliisilaitos, 0295 456 567, harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi
Juha Ahonen, ylitarkastaja, Metsähallitus, 040 6464 250, juha.m.ahonen@metsa.fi

SusiLIFE-hanke on Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kuusivuotinen yhteisponnistus. SusiLIFE ennaltaehkäisee susien aiheuttamia vahinkoja, kehittää lajin DNA-seurantaa, parantaa paikallistason vuorovaikutusta sekä tuottaa ja välittää tietoa susista.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin LIFE-ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.