Siirry sisältöön

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi seitsemän karhupäätöstä Pohjois-Karjalassa

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Suomen riistakeskuksen seitsemän päätöstä karhun kannanhoidollisesta metsästyksestä Pohjois-Karjalassa. Päätökset koskevat poikkeuslupia, joiden nojalla olisi ollut oikeus metsästää yhteensä 92 karhua. Hallinto-oikeus määräsi luvat elokuussa 2022 toimeenpanokieltoon.

Suomen riistakeskus esitti päätöstensä päämääräksi kestävän käytön periaatteen mukaisesti tapahtuvaa adaptiivista karhukannan hallintaa ja suomalaisen karhunmetsästyskulttuurin säilyttämistä.

Ratkaisuissaan hallinto-oikeus toteaa, että päämääräksi esitetty kestävän käytön periaatteen mukaisesti tapahtuva adaptiivinen karhukannan hallinta tarkoittaa karhujen määrän vähentämistä poikkeuslupa-alueella metsästämällä, eikä tätä voida sellaisenaan pitää luontodirektiivin mukaisena hyväksyttävänä päämääränä. Lisäksi hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan karhunmetsästyskulttuurin säilyttämistä ja saaliin haltuun ottamista ei voida pitää luontodirektiivin mukaisena hyväksyttävänä päämääränä.

Suomen riistakeskus harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmasta hallinto-oikeudesta, koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset vastaavassa tapauksessa.