Siirry sisältöön

Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti Tohmajärvelle myönnetyn poikkeusluvan täytäntöönpanokieltoon

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessäään:

Hallinto-oikeus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.