Siirry sisältöön

Ilvesten määrä ennallaan

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on noin 2700–2795 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2015 metsästyskautta. Viime vuoteen verrattuna kanta on kasvanut Oulun eteläosissa ja Pohjois-Karjalassa. Muualla maassa ilveskanta on pysynyt lähes entisellään.

Ilvesten määrä pysyi lähes samansuuruisena kuin viime vuonna (2740–2890). Vuonna 2014 arvioidaan syntyneen vähintään 487–541 pentuetta, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2013. Pentueiden määrä kasvoi viime vuonna etenkin Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sekä Pohjois-Karjalassa. Muualla maassa sekä pentuemäärät että ilveskanta pysyivät pääosin ennallaan. Viime ja edeltävien talvien metsästysverotuksen vaikutusten odotetaan näkyvän kannassa viiveellä tulevien 3–5 vuoden aikana.

Luken ilveskanta-arvion aineiston muodostavat Luken kenttätyöntekijöiltä, petoyhdyshenkilöiltä, Metsähallitukselta, poronhoitajilta, Suomen riistakeskukselta sekä rajavartijoilta kerätyt ilvespentuehavainnot. Ilvespentueiden määrä arvioitiin syyskuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana toimitettujen lähes 5 000 pentuehavainnon sekä kolmena edeltäneenä talvena tehtyjen lumijälkilaskentojen perusteella. Lumijälkilaskennat on järjestetty kymmenen Suomen riistakeskuksen alueella yhdessä Suomen riistakeskuksen, Luken ja metsästäjien kanssa; tuorein laskenta tehtiin Oulun eteläosissa tammikuussa 2015. Laajaa havaintoaineistoa tukee GPS-laitteilla merkityistä ilveksistä saatu tutkimusaineisto.

Lausunto Suomen ilveskannasta

Ilveksen kanta-arvioinnista yksityiskohtaisemmin

ilveskanta
Suomen ilveskannan koko vuodesta 2000 lähtien. Kuvassa oranssilla esitetty alue perustuu Luonnonvarakeskuksen vuosittain antamiin ilveskanta-arvioihin.

ilvespentueet
Ilvespentueiden arvioitu määrä koko Suomessa vuosina 2000–2014.

Luonnonvarakeskuksen tiedote