Ilvespentueiden havaintojen tarkastelujaksoa lyhennetään

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos:

Ilvesten minimikanta on tähän mennessä arvioitu suurpetoyhdyshenkilöiden 1.9. – 30.4. ilmoittamien pentuehavaintojen ja erillislaskentojen perusteella. Nyt ajanjaksoa lyhennetään loppupäästä kahdella kuukaudella niin, että havainnointijakso alkaa 1.9.2013 ja päättyy 28.2.2014.

Taustalla on petoyhdyshenkilöiltä ja muilta havainnoitsijoilta tullut toive lyhentää havaintojaksoa, jotta havainnointiin liittyvä työtaakka kevenee. Myös maa- ja metsätalousministeriö tarvitsee ilveksen kanta-arvion aiempaa aikaisemmin pyyntilupien myöntöaikataulun vuoksi. Lyhennetyn havainnointijakson myötä asetusluonnos pyyntilupien määrästä saadaan nyt lausuntokierrokselle jo ennen kesälomia.

Ilveskannan koon arvioinnissa pentuehavainnot ovat keskeistä aineistoa. Ilveksen biologian kannalta otollisin ajankohta pentuehavainnointiin on loka-helmikuun välisenä aikana, lumipeitteen vallitessa. Alkusyksystä emo saattaa liikkua paljonkin ilman pentuja. Mitä pidemmälle syksy etenee, sitä useammin pennut liikkuvat yhdessä emon kanssa ja tulevat havaituksi pentueena. Ajanjakson loppupäässä kiimakausi muuttaa yhä voimakkaammin ilvesten käyttäytymistä ja liikkumista. Myös pentueet alkavat hajota nuorten lähtiessä synnyinalueeltaan. Samoista biologisista syistä suurpetojen erillislaskentojen toteuttamisen takarajaksi on asetettu helmikuun puoliväli.

Kannanarvioinnin lisäksi ilveshavaintoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, kuten pyyntilupien kohdistamiseen Suomen riistakeskuksen toimesta. Tämän vuoksi ilveshavaintoja tarvitaan koko vuoden ajalta, vaikka pentueiden havainnointiin toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota syys- ja helmikuun väliseltä ajalta.

Tiedote Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivulla