Siirry sisältöön

Ilveslupien määrä pienentyi Pohjois-Hämeessä

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Hämeen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat yhdeksän ilveksen metsästykseen seitsemälle eri hakijalle. Pyyntikausi alkaa joulukuun alusta.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia ilveksen metsästykseen hakemusalueille, joilla arvion perusteella kanta oli tiheä ja ilveksen kannankehitys on kasvava tai vakaa. Hakijakohtaisesti lupamäärä vaihteli nollasta kahteen. Yli puolet päätöksistä oli kielteisiä.

Poikkeuslupaharkintaa ohjasi ilveksen ja suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tulleet oikeusratkaisut. Lupahakemusten käsittelyssä arvioitiin hakemusalueittain ilveskannan kokoa ja verotuksen tasoa Luonnonvarakeskuksen (Luken) tuottaman pentueaineiston perusteella. Poikkeuslupakynnys ei ylittynyt, jos alueelta oli kirjautunut Luken tuottamaan pentuekarttaan yksi tai ei lainkaan pentue-elinpiirejä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin tämän johdosta merkittävästi aiempia vuosia enemmän.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Pohjois-Hämeen ilveskanta on hieman pienentynyt edellisestä vuodesta. Ennen alkavaa metsästyskautta vuotta vanhempia yksilöitä arvioidaan alueella olevan 125-150 yksilöä. Arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2021 Pohjois-Hämeessä arvioitiin olleen 21-25 ilvespentuetta.

Edellisenä metsästyskautena Pohjois-Hämeen alueella saaliiksi saatiin 21 ilvestä. Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta.

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024