Siirry sisältöön

Ilveslupia aiempaa vähemmän Etelä-Savoon

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savon alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat 30 ilveksen metsästykseen. Pyyntikausi alkaa joulukuun alusta.

Poikkeusluvat on kohdennettu tiheimmille ilvesalueille. Pääkriteereinä lupien myöntämisessä oli Luonnonvarakeskuksen arvioima pentueiden määrä sekä hakemusalueen pinta-ala. Hakijakohtaisesti lupamäärä vaihteli nollasta kahteen. Lupia on myönnetty kaikkiin Etelä-Savon kuntiin.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Etelä-Savon ilveskanta on pienentynyt edellisvuodesta. Ennen alkavaa metsästyskautta vuotta vanhempia yksilöitä arvioidaan alueella olevan 200-215 yksilöä. Arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2020 eteläsavolaisissa metsissä liikkui noin 40 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Edellisenä metsästyskautena Etelä-Savon alueelle saaliiksi saatiin 43 ilvestä. Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta.

Lisätietoja

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi