Siirry sisältöön

Ilveksen kannanhoidollisten poikkeuslupien määrä väheni Kaakkois-Suomessa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen kannanhoidolliset poikkeusluvat 19 ilveksen metsästämiseen 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Lupamäärä on edellisvuotta pienempi.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poronhoitoalueen eteläpuolelle yhteensä 178 kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen. Myönnetyistä poikkeusluvista 19 on kohdennettu Kaakkois-Suomen alueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli edellisellä metsästyskaudella Kaakkois-Suomessa 27 ilvestä.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Kaakkois-Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 170-185 yli vuoden ikäistä ilvestä. Arvion mukaan ilveskanta kasvoi hieman edelliseen arvioon verrattuna. Viimeisimmän arvion mukaan alueella oli 35-38 Ilvespentuetta.

Poikkeuslupia on kohdennettu ilveksen metsästykseen alueille, joilla arvion perusteella kanta oli tiheä ja ilveksen kannankehitys on kasvava tai vakaa. Tärkein poikkeuslupien myöntämiseen vaikuttava tekijä on Luken tuottama pentueaineisto, joka perustuu petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin.

Hoitosuunnitelmaan perustuva tavoitteellinen ilveksen kannanhoidollinen metsästys on Suomessa osoittanut toimivuutensa. Ihmisten asenne ilvestä kohtaan on hyväksyvä ja kannanarvioinnin perustana oleva havaintojen kirjaus kattavaa ja jatkuvaa.

Lisätietoja

Tolvanen, Jouni

  • Riistasuunnittelija, Kaakkois-Suomi
  • Nuorisotoiminta
  • 029 431 2222
  • jouni.tolvanen@riista.fi