Siirry sisältöön

Hylkeiden kiintiöpyynnin saalis nousi

Alkaneen metsästysvuoden kiintiöillä sallitaan aiempien vuosien tavoin enintään 375 itämerennorpan ja 1 050 hallin metsästys. Heinäkuussa päättyneellä metsästyskaudella halleja saatiin saaliiksi kuusi prosenttia ja itämerennorppia 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahyljettä eli hallia ja itämerennorppaa metsästetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Alkaneen metsästysvuoden kiintiöllä sallitaan yhteensä enintään 375 itämerennorpan metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Hallin kiintiö on puolestaan 1 050 yksilöä, joista enintään 350 voidaan pyytää Perämeren-Merenkurkun, 400 Lounais-Suomen ja 300 Suomenlahden alueella.

Molempien hyljelajien kiintiöt ovat samat kuin vuotta aiemmin. Hallia koskevan kiintiöasetuksen puitteissa on voinut metsästää hallia tämän metsästysvuoden aikana elokuun alusta alkaen, mutta itämerennorppia ei ole ollut sallittua pyytää ennen uuden kiintiöasetuksen voimaan tuloa. Elokuun aikana on saaliiksi saatu toistaiseksi kuusi hallia.

Itämerennorpan kiintiömetsästys on sallittu maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti 31.8.2023 alkaen. Syyskauden metsästys keskeytyy vuoden lopussa molempien lajien osalta, kunnes jatkuu jälleen 16.4.-31.7.2024. Hallisaaliista noin puolet saadaan keväällä, kun itämerennorpan osalta huhti-toukokuun saalis on yli 90 prosenttia koko metsästysvuoden saaliista.

Merihylkeiden metsästyskiintiöiden tarkoituksena on estää ja vähentää hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja.

Mies kiikaroi merelle.
Syksyinen kyttäyspyynti. Kuva: Stefan Pellas

Saalismäärä nousi

Hallin saalis päättyneellä metsästyskaudella oli yhteensä 335 yksilöä, joista 107 hallia saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 116 Lounais-Suomen ja 112 Suomenlahden kannanhoitoalueelta. Perämeren-Merenkurkun alueella saalismäärä väheni vuotta aiempaan verrattuna 22 prosenttia, mutta kasvoi peräti 40 prosenttia Lounais-Suomen ja 15 prosenttia Suomenlahden alueella. Saaliiksi saatiin 32 prosenttia kiintiön sallimasta hallimäärästä. Pyyntikaudella 2021–2022 hallisaalis oli 317 yksilöä, joten metsästysvuoden 2022–2023 saalis oli kuusi prosenttia edelliskautta suurempi.

Itämerennorppia saatiin saaliiksi pyyntikaudella 2022–2023 yhteensä 317 yksilöä. Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö oli yhteensä 375 norppaa ja kiintiö koski vain Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoaluetta, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin. Pyyntikauden 2021–2022 saalis oli 266 norppaa ja kasvua saaliissa oli siten vuotta aiempaan verrattuna 19 prosenttia.

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2022 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa vajaat 37 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella havaittiin yli 17 000 hallia. Vuoden 2021 laskennan perusteella itämerennorpan laskentakanta on Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella noin 11 500 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan laskentatulos oli pienempi kuin keväällä 2020, mutta yksittäisten vuosien laskentatulosten vaihtelut voivat Luken mukaan johtua myös muutoksista laskentaolosuhteissa.

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo, mutta myös Luonnonvarakeskus osallistuu laskentoihin.