Siirry sisältöön

Hirvisaalis jatkoi laskuaan

Päättyneellä jahtikaudella 2023–2024 kaadettiin runsaat 32 000 hirveä, mikä on 13 prosenttia viime kautta vähemmän. Viime vuosien tavoite hirvikannan laskulle on monin paikoin saavutettu ja tämä näkyy aiempaa pienempänä saaliina.

Suurimmalla osalla hirvitalousalueista hirvikanta on tällä hetkellä asetetussa tavoitteessa, eikä kantaa ole monella alueella enää pyritty laskemaan. Pyyntilupia viime kaudelle myönnettiin 15 prosenttia edelliskautta vähemmän. Valtakunnan tasolla myönnettyjen pyyntilupien käyttöaste oli 78,5 prosenttia.

– Hirvisaalis tippui kaikilla riistakeskusalueilla ja pinta-alaan suhteutettuna hirviä kaadettiin 1 hirvi 1000 hehtaaria kohden, hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Saalis oli jälleen edelliskautta hieman urosvoittoisempi ja kaadetuista aikuisista hirvistä uroksia oli 58 prosenttia ja naaraita 42 prosenttia. Saaliissa vasojen osuus oli 48 prosenttia, joka on viime vuosia hieman suurempi. Urosvasoja vasasaaliista oli noin 52 prosenttia, mikä vastaa keskimääräistä vasojen sukupuolijakaumaa.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee arvion jahdin jälkeisestä kannasta maaliskuussa. Samoin maaliskuussa alueelliset riistaneuvostot asettavat hirvikannan hoitotavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Luken vuosittain tuottama hirven kanta-arvio on pienentynyt jo useamman vuoden. Viime kevään kanta-arviossa kannan arvioitiin pienentyneen edellisvuodesta noin 4,4 prosenttia ollen metsästyksen jälkeen noin 77 000 hirveä (95 todennäköisyysväli 67 000–88 000 hirveä). Asetetut tiheystavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan.

– Pienentyneestä saaliista huolimatta hirvi on edelleen koko maan tasolla tärkein riistaeläin ja viime jahtikaudella sen metsästykseen osallistui jälleen noin 100 000 metsästäjää. Metsästyksellä on huomattava virkistysarvo ja päättyneellä metsästyskaudella metsällä vietettiin aikaa noin 590 000 henkilötyöpäivää, Saunaluoma kertoo.

Kaksi hirveä talvimaisemassa
Kuva: Asko Hämäläinen

Hirvisaalis kaudella 2023-2024 sekä edellisellä metsästyskaudella riistakeskusalueittain (PDF)

Hirvisaalis Suomessa vuosina 2000-2023 (PDF)

Lisätietoja

Saunaluoma, Joni

  • Hirvitalousaluesuunnittelija
  • 029 431 2275
  • joni.saunaluoma@riista.fi
  • Toimipiste Seinäjoki.