Siirry sisältöön

Hirvieläinten verotussuunnittelu käynnistyy tavoitteiden asettamisella

Hirvelle ja valkohäntäpeuralle asetetut kannanhoitotavoitteet päättyivät vuoteen 2023. Tänä keväänä onkin aika asettaa uudet tavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tavoitteiden pohjalta käynnistyy riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden tulevan metsästyskauden verotussuunnittelu.

Maaliskuussa alueelliset riistaneuvostot (ARN) järjestävät sidosryhmätilaisuudet, joissa kuullaan  sidosryhmien näkemyksiä hirvieläinkantojen hoidosta. Kuulemistilaisuuksien pohjalta riistaneuvostot asettavat pääsiäiseen mennessä kantatavoitteet vuosille 2024–2026.

Hirvelle määritellään tavoitteet kannan tiheydelle, sukupuolijakaumalle ja jäävän kanna vasaosuudelle. Valkohäntäpeuralle asetetaan tiheystavoite alueilla, joilla on vakiintunut metsästettävä kanta.

Tavoitteiden asettamisessa pyritään huomioimaan eri tahojen ristiriitaisetkin intressit ja näkökulmat. Pyrkimyksenä on etsiä kaikkia tyydyttävä kompromissiratkaisu. Tänä keväänä perinteisten kysymysten kuten metsävahinkojen lisäksi pohditaan varmasti aiempaa enemmän muun muassa suurpetotilanteen kehittymistä.

Valkohäntäpeuran kohdalla kannan arviointimalli on muuttunut, mikä luo tarpeen tiheystavoitelukujen uudelle tarkastelulle.

Riistakeskusalueet tiedottavat uusista tavoitteista niiden varmistuttua.

Hirvi syö oksia.
Kuva: Asko Hämäläinen