Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat vähenivät hiukan Etelä-Hämeessä

Metsästyskaudelle 2022–2023 on Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toimialueelle myönnetty 1 257 hirven ja 12 362 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Viime vuoden luku oli hirven osalta 1 392 ja valkohäntäpeuran pyyntilupia oli 13 528.

Alueen hirvikanta on pääsääntöisesti tavoitteiden mukainen. Kuitenkin hirvitalousalueella EH1 (Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolinen alue) kannan tiheys ylitti vielä jonkin verran asetun tavoitteen edellisen metsästyskauden jälkeen.

Kaikki haetut valkohäntäpeuran pyyntiluvat ja lähes kaikki haetut hirven pyyntiluvat myönnettiin.

Etelä-Hämeen alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen mukaan Etelä-Hämeen keskeisillä hirvitalousalueilla pyritään hirvikannan talvitiheyteen 2,5–3,0 yksilöä tuhatta maahehtaaria kohti.

Metsästys voidaan aloittaa siten, että hirveä saa metsästää (ainoastaan vahtimalla) pellolta syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Valkohäntäpeuraa ja kuusipeuraa saa metsästää (ainoastaan vahtimalla) syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.

Hirven metsästys päättyy 15.1.2023 ja valkohäntäpeuran metsästys 15.2.2023.

Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 53. Metsästysaika on syyskuun alusta tammikuun loppuun. Säännökset ovat muutoin samat kuin valkohäntäpeuran osalta.

Tiheän peurakannan alueella ja kolariherkkien tieosuuksien vaikutuspiirissä suositellaan valkohäntäpeuran metsästyksen tehokasta aloittamista heti syyskuun alusta.

Etelä-Hämeessä on edelleen varsin paljon valkohäntäpeuroja, tulevien kuukausien aikana peurakolaririski on myös suuri. Loppuvuoden aikana onkin liikenteessä syytä erityiseen varovaisuuteen varsinkin hämärän ja pimeän aikoina. Pahin aika on lokakuulta vuoden loppuun.

Myös hirvikolarin mahdollisuus lisääntyy jo loppukesästä valoisan ajan vähetessä.