Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1959 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 5344 kpl. Hirven pyyntilupien määrä pienentyi hieman, mutta valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä kasvoi edelleen.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen hirvikanta on pienentynyt, mutta on edelleen tavoitteeksi asetettua tasoa korkeampi. Kannan pienentymisen myötä myös hirven pyyntilupamäärä on hieman viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan pienentämistä tavoitetasolle.

Valkohäntäpeurakantaa on viime vuosina metsästetty tehostetusti runsaan kannan pienentämiseksi. Viime metsästyskaudella kannan kasvun arvioitiin pysähtyneen, mutta kannan pienentäminen edellyttää edelleen voimakasta metsästystä. Valkohäntäpeurojen pyyntilupamäärä onkin tulevalla metsästyskaudella suurempi kuin koskaan aiemmin Pohjois-Hämeessä. Peurakannan leikkaamistavoite kohdistuu Pohjois-Hämeen lounaisiin osiin Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueille, mutta peurakanta on vahvistunut myös muualla Pohjois-Hämeessä.

Hirvieläinten metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 26.9. alkaen ja hirveä 10.10. alkaen.

Taulukko 1. Vuonna 2020 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin. Vertailutietona mukana vastaavat määrät vuoden 2019 osalta.

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat

Riistanhoitoyhdistys

Hirvi 2020

Hirvi 2019

Peura 2020

Peura 2019

Virtain RHY

274

285

193

169

Tampereen RHY

90

105

100

70

Jalannin RHY

34

57

1040

985

Kangasalan RHY

87

103

108

101

Kuhmalahden-Sahalahden RHY

54

58

54

48

Kuhmoisten RHY

163

190

120

120

Kurun RHY

159

184

137

141

Lempäälän seudun RHY

154

153

2144

2101

Längelmäveden RHY

319

327

196

179

Mäntän seudun RHY

240

238

136

85

Nokian seudun RHY

77

75

463

462

Pälkäneen ja Luopioisten RHY

135

162

212

201

Ruoveden RHY

123

155

163

154

Sääksmäen-Valkeakosken RHY

50

48

278

263

Yhteensä

1959

2140

5344

5079

 

Huom. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa