Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 41 631 hirven, 77 881 valkohäntäpeuran, 507 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntiulupamäärää on pienennetty monin paikoin hirvikannan pienentymisen seurauksena. Muutokset lupamäärissä peilaavat alueen hirvikannan kokoa ja kehitystä. Viime vuoteen nähden hirven pyyntilupamäärä pienentyi koko maassa noin viisi prosenttia, mutta suhteellisesti eniten lupamäärä pienentyi Lapin, Oulun ja Kainuun alueilla. Pyyntilupamäärä kasvoi Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 10,6 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 82 100 hirveä (95 % luottamusväli 70 500 – 95 400 hirveä).  Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä viime vuosina ja kanta oli viime kauden jälkeen noin neljänneksen pienempi kuin viisi vuotta sitten.

Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000 – 86 000 yksilön talvikantaan. Noin kahdella kolmesta hirvitalousalueesta hirvitiheys on viime kauden metsästyksen jälkeen tavoitteen mukainen, mutta osalla alueista tavoitellaan edelleen kannan leikkaamista.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 49 131 hirveä ja pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia.

Tulossa ennätyksellinen peurajahti

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta oli viime kauden metsästyksen jälkeen noin 125 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 113 000 – 136 000). Tarkentuneen arviointimenetelmän mukaan kanta kasvoi edellisvuodesta noin 15 % huolimatta siitä, että valkohäntäpeuroja kaadettiin huomattavasti aiempaa enemmän. Viime metsästyskaudella saaliiksi saatiin noin 70 000 valkohäntäpeuraa. Peurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

Tulevana syksynä tavoitteena on voimakkaalla metsästyksellä pienentää valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla. Tulevalle metsästyskaudelle myönnetty valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on noin neljänneksen suurempi kuin edellisvuonna ja samalla suurempi kuin koskaan aiemmin.

Muutoksia hirvieläinten metsästysaikoihin

Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa hirven metsästysaika on kaksivaiheinen ja metsästyksen ensimmäinen jakso alkaa syyskuun alussa. Samaan aikaan muualla maassa hirven ja valkohäntäpeuran metsästys alkaa niin sanotulla vahtimismetsästyksellä, jolloin muun muassa koiran käyttäminen on kiellettyä ja hirven osalta vahtimismetsästys on sallittua vain pellolta.

Hirvenmetsästys jatkuu Pohjois-Suomessa kiimarauhoituksen jälkeen 2.10.2021 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkaa myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla Suomessa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 9.10.2021. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2022

Valkohäntäpeuran varsinainen metsästysaika alkaa koko maassa 25.9.2021 ja päättyy 15.2.2022

Tulevalla metsästyskaudella koiraa saa käyttää hirvieläinten metsästysajan loppuun saakka lukuun ottamatta poronhoitoaluetta, jolla koiran käyttäminen on kiellettyä vuoden vaihteen jälkeen.

  

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat 2021 alueittain

 

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, katso yhteystiedot