Siirry sisältöön

Hirvenpyyntilupiin lisäystä Pohjois-Karjalassa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1796 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa noin 2100 hirveä. Määrä on selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin, jolloin pyyntilupia oli käytettävissä 1030 ja hirviä kaadettiin 1358 kpl. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää hirvikantaa maakunnan länsiosassa. Lupamäärää on läntisellä hirvitalousalueella nostettu 77 % edellisvuodesta. Laskennallisen verotustarpeen lisäksi luvanhakijoille on myönnetty noin 20 % ns. pankkilupia, joiden käytöstä luvansaajat päättävät hirvitilanteen mukaan. Itäosassa maakuntaa hirvitiheys on alle asetettujen tavoitteiden ja kantaa voidaan maltillisesti kasvattaa. Maakunnan etelä- ja pohjoisosat ovat tavoitelukemissa.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen noin 4800 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvien määrä oli noin 400 suurempi kuin vuotta aiemmin.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,2 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteena on pienentää lehmä/sonni -suhde lähivuosina tasolle 1,5. Viime syksyn havaintoaineiston mukaan lehmä/sonni -suhdeluku on hirvitalousalueittain 1,5 – 1,8.

Hirvenmetsästysalue laajenee tulevana syksynä huomattavasti kun Lieksan ja Nurmeksen riistanhoitoyhdistysten alueilla metsästetään hirveä yhden välivuoden jälkeen. Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli tänä vuonna 165 ja niissä osakkaina 432 seuruetta.

 

Lisätietoja: Juha Kuittinen, riistapäällikkö Pohjois-Karjala

p. 029 431 2291