Siirry sisältöön

Hirvenmetsästyksen tulos riistakeskuksen Satakunnan toimialueella

Tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvenmetsästyskaudella riistakeskuksen Satakunnan toimialueella kaadettiin 3 096 hirveä. Saalismäärä väheni edellisvuodesta, mutta oli edelleen korkeampi kuin 2000 -luvulla keskimäärin.

Kauden kokonaissaaliista 48 % oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista hirvistä puolet naaraita ja puolet uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 89 %. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaatui viime vuosien tapaan Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla.

Hirvikannan tiheys on viime vuosina ollut Satakunnan alueellisen riistaneuvoston asettamien hirvitiheystavoitteiden ylärajoilla tai yläpuolella. Hirvikantaa onkin viime vuosina leikattu kohti hirvitalousalueittain asetettuja tavoitetiheyksiä. Luonnonvarakeskus tuottaa lähiaikoina arvion tämän hetkisestä hirvikannan koosta ja rakenteesta.

Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeseen, ja alueella toimii noin 200 hirvieläimiä metsästävää seuraa ja seuruetta. Toimialueen noin 15 000:sta metsästyskortin lunastaneesta henkilöstä hirvieläinjahteihin osallistuu arviolta noin 6 000 henkilöä.