Siirry sisältöön

Hallinto-oikeuden ratkaisut susipäätöksiin linjaavat tulevaa

Viime viikolla Itä-Suomen hallinto-oikeus teki kaksi ratkaisua koskien Suomen riistakeskuksen viime talvena myöntämiä suden poikkeuslupia. Tuoreet ratkaisut linjaavat osaltaan tulevia lupapäätöksiä.

Hallinto-oikeuden ratkaisut koskivat kahta ns. taloudellisin ja sosiaalisin perustein tehtyä susipäätöstä. Toisessa ratkaisussa valitus hylättiin ja toisessa riistakeskuksen päätös kumottiin.

Hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteella voi todeta, että taloudellisin ja sosiaalisin perustein tehty susipoikkeuslupapäätös on mahdollinen myös jatkossa. Myönteinen päätös edellyttää, että muita tyydyttäviä ratkaisuja, kuten karkotus ja suojaaminen, on yritetty, mutta niillä ei ole saatu todennetusti aikaan toivottua vaikutusta. Yleisellä tasolla kerrottu ”on kokeiltu” ei hallinto-oikeuden päätöksen perusteella ole riittävä, vaan tulokset on tarkasti kuvattava hakemuksessa ja päätöksessä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisuista selviää, että päätöksen perusteiden todistustaakka on aina valtiolla eli poikkeusluvissa Suomen riistakeskuksella. Perusteet päätökseen tulee löytyä hakemuksesta ja saaduista selvityksistä. Jos hakemuksen perustelut eivät ole selkeitä ja riittäviä, lupa-viranomaisen velvollisuus on pyytää lisäselvityksiä.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi