Siirry sisältöön

Hallinto-oikeuden ratkaisu Pohjois-Hämeen karhupäätökseen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Suomen riistakeskuksen päätöksen karhun kannanhoidollisesta metsästyksestä Pohjois-Hämeessä. Päätös koskee poikkeuslupaa, jonka nojalla olisi ollut oikeus metsästää yksi karhu. Hallinto-oikeus määräsi luvan elokuussa 2022 toimeenpanokieltoon.

Suomen riistakeskus esitti päätöstensä päämääräksi kestävän käytön periaatteen mukaisesti tapahtuvaa adaptiivista karhukannan hallintaa ja suomalaisen karhunmetsästyskulttuurin säilyttämistä.

Ratkaisuissaan hallinto-oikeus toteaa, että valituksen alaisessa päätöksessä ei ole esitetty hyväksyttävää päämäärää poikkeusluvan myöntämiselle unionin tuomioistunen ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö huomioon ottaen.