Siirry sisältöön

Haemme taloushallinnon osaajaa Suomen riistakeskukseen

Suomen riistakeskus hakee taloushallinnon osaajaa asiantuntijaksi määräaikaiseen toimeen tiiminvetäjän vuorotteluvapaajakson 4.5.–30.10.2020 ajaksi. Asiantuntija Tuula Ruuskanen toimii vastaavana aikana vs. tiiminvetäjänä valtionapu- ja valvontatiimissä.

Asiantuntijan työpanos tulee jakautumaan myöhemmin tarkemmin määräytyen valtionapu- ja valvontatiimiin sekä muihin erikseen sovittaviin julkisiin hallintotehtäviin. Suomen riistakeskuksen julkisista hallintotehtävistä säädetään tarkemmin riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 1 momentissa.

Valtionapu- ja valvontatiimissä työtehtäviä ovat muun muassa:

 • riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen myöntämiseen liittyvät tehtävät
 • riistanhoitoyhdistysten varojen käytön sekä niiden toiminnan yleiseen valvontaan liittyvät tehtävät
 • riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden neuvonta ja koulutus valtionapu-, talous- ja valvonta-asioissa

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi tai merkonomi)
 • talousasioiden hallintaa sekä käytännössä osoitettua kokemusta taloushallinnon toiminnoista
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • kykyä selviytyä kiireisissäkin tilanteissa
 • sujuvaa taloushallinto- ja Office -ohjelmien osaamista
 • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
 • riistanhoitoyhdistystoiminnan ja metsästysasioiden tuntemus luetaan eduksi
 • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorottelusopimuksessa palkattavalle henkilölle asetut ehdot.

Toimen sijoituspaikka on mieluimmin Kuopiossa tai erikseen sovittava muu Suomen riistakeskuksen toimipiste.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 4.5.2020.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 3.4.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kuoreen merkintä: Asiantuntijan määräaikainen toimi.

Lisätiedot:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 0294312104, sauli.harkonen@riista.fi

Vuorottelusopimuksen ehdot:

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.