Siirry sisältöön

Hae hyvinvointia luonnosta

Iloa luonnosta -kampanja tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveyshyötyjä ja aineettomia ekosysteemipalveluita. Luonto virkistää mieltä, lievittää stressiä, vähentää allergioita ja vahvistaa ihmisen terveyttä. Ihmiset voivat paremmin ja elävät pidempään, jos heillä on mahdollisuus ulkoilla luonnossa. Hyötyjä pidetään kuitenkin monesti niin itsestään selvinä, että niiden suurta merkitystä kansanterveydelle ja -taloudelle ei huomata.

Suomalaisten mielipaikkoja ovat metsät ja luonnontilaiset alueet, liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvät viheralueet sekä ranta-alueet, joissa oleskelun koetaan parhaiten rauhoittavan ja irrottavan arjen huolista. Vapaa-ajan asunnon tuoman säännöllisen luontokontaktin on todettu alentavan miesten todennäköisyyttä ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen ja pienentävän tilastollista kuolemanriskiä.

Maaseudun luonto tarjoaa hyvän mahdollisuuden vastata yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Kansanterveys kohenee ja terveydenhuollon kustannuksia säästyy, kun suomalaisia innostetaan liikkeelle luontoon!

Hoivaa luonnolla

Green Care on sateenvarjokäsite useille erilaisille tavoille toteuttaa luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita. Yhteistä niille on luontoelementtien moniaistinen kokeminen, luontoon liittyvä toiminnallisuus ja osallisuuden kokemus. Esimerkkejä Green Care -palveluista ovat sosiaalipedagoginen hevostoiminta, maatilan kuntouttava käyttö sekä erilaisille kuntoutujaryhmille suunnattu terapeuttinen puutarhatoiminta.

Puutarhatoiminta aikaansaa terveen väsymyksen, jolloin unilääkityksen tarve vähentyy. Eläinavusteisesti on saatu kontakti jopa vaikeaa dementiaa sairastaviin potilaisiin. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa nuori oppii tunteiden hallintaa ja kohtaamistaitoja eläimen avulla. Hoitotilanteessa eläimen läsnäolo voi rauhoittaa ja vähentää kipulääkityksen tarvetta. Kokemukset maatilalla tapahtuvasta vammaisten päivätoiminnasta ja perhehoidosta ovat lupaavia jo Suomessakin. Esimerkiksi kehitysvammainen poika alkoi tuottaa puhetta ja insuliinin tarve maatilapäivien aikana väheni merkittävästi.

Kirjoita oma luontoreseptisi!

Jaa meille parhaat ideasi ja vinkkisi luonnon tuottamasta hyvinvoinnista nauttimiseen. Keräämme kansalaisten luontoreseptejä verkkosivuilla ja somessa sekä jaamme niitä osana kampanjaa. Voit lähettää reseptisi myös kuvana tai vaikkapa kirjoittaa runon!

Iloa luonnosta -kampanja on osa Maaseutupolitiikan Ekosysteemipalvelut-verkoston toimintaa. Mukana kampanjassa on Suomen ympäristökeskuksen, Tapion ja Luonnonvarakeskuksen ohella noin 30 muuta luontoon, terveyteen ja maaseutuun liittyvää valtakunnallista toimijaa.

Lisätietoja:

Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE
p. 029 525 1101, kai.pitkanen@ymparisto.fi

Airi Matila, Tapio Oy
p. 040 779 2258, airi.matila@tapio.fi
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus LUKE
p. 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi