Siirry sisältöön

Etelä-Savossa hirvijahti yli puolivälipyykin

Suomen riistakeskus myönsi syksyn hirvenmetsästykseen Etelä-Savon alueelle 3227 pyyntilupaa. Marraskuun ensimmäisenä perjantaina kartoitettiin siihenastinen saaliskertymä sekä saaliin rakenne: hirviä oli kaatunut 2477 ja pyyntiluvista oli käytetty liki 60 %.

Kuluvan syksyn metsästys noudattaa Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston maaliskuussa asettamia hirvikannan tiheystavoitteita. Pyynnin jälkeen metsiin tulisi jäädä hirvitalousalueesta riippuen 2,5 – 3,5 hirveä tuhannelle hehtaarille. Arviolta 3500 hirveä tulee kaataa, jotta tavoite saavutetaan. Syksyn hirvenmetsästys on edennyt odotetusti, ja tavoitteen mukaiset, puuttuvat tuhat hirveä odotetaan päätyvän saaliiksi joulukuun loppuun mennessä.

Metsästyksen laadullisena tavoitteena on hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle. Tämän saavuttamiseksi naaraita tulisi olla saaliissa sonneja enemmän. Marraskuun alussa kaadetuista 51 % oli sonneja. Loppukaudesta naaraiden osuus aikuissaaliista on tavallisesti suurempi ja lehmäpainotteisen verotuksen uskotaan toteutuvan myös tänä vuonna.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Saaliin vasaosuus oli suositusten mukaisesti yli puolet, eli tähän mennessä 1269 kappaletta.

Noin viidennes myönnetyistä pyyntiluvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Osalla alueista suuri uros- ja vasaosuus saaliissa sekä korkea lupien käyttöaste kielii kannan kasvusta. Näillä alueilla on tarpeen harkita pankkilupien käyttöä. Lisäluvat suunnataan syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Viime syksynä hirvenmetsästys sujui suositusten mukaisesti ja Etelä-Savon alueella ammuttiin 3 363 hirveä. Metsästäjien arvion mukaan metsiin jäi 4 500 eläimen

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi

Lamberg, Teemu

  • Riistasuunnittelija, Keski-Suomi
  • Riistatalous, riistavahingot
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi