Maa- ja metsätalousministeriö järjesti torstaina 24.5.2018 Erätalous yritystoimintana -seminaarin, jonka yhteydessä julkaistiin valtioneuvoston kanslian VNTeas-rahoituksella rahoitetun erätaloushankkeen raportti. Raportissa kuvataan erätalouteen eli vapaa-ajankalastukseen, metsästykseen ja suurpetojen kuvaustoimintaan liittyvän yritystoiminnan nykytilaa ja kehittämisedellytyksiä Suomessa. Tutkimushankkeen toteutuksesta vastasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja sen vastuuministeriönä toimi maa- ja metsätalousministeriö.

– Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa ajantasainen ja kattava kuva erätalouden merkityksestä Suomelle, ja siinä onnistuttiin mainiosti, kiittää maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hankkeen myötä saatu tarkka kuva alan tilasta ja kehittymisedellytyksistä muodostaa hänen mukaansa hyvän pohjan tulevien kehittämistoimien suuntaamiselle.

– Hankkeen tuloksia hyödynnetään maa- ja metsätalousministeriössä muun muassa kannanhoitosuunnitelmien ja kalatalous- ja riistaalan toimintastrategioiden valmistelussa, kertoo ministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö Juha Niemelä. Esimerkiksi vapaa-ajan kalatalouden osalta tullaan käynnistämään oma erillinen strategiatyö aivan lähitulevaisuudessa.

Alalle ennustetaan jatkuvaa kasvua

Erätalouteen perustuvalla yritystoiminnalla on tutkimuksen mukaan merkittävä taloudellinen vaikutus Suomelle, ja ala on ollut viime vuodet jatkuvassa kasvussa. Maailmanlaajuisten megatrendien perusteella alan voidaan lisäksi ennakoida kasvavan myös tulevaisuudessa.

Yksinomaan erämatkailussa toimii Manner-Suomessa lähes 800 yritystä, jotka työllistävät välittömästi lähes 1 500 henkilöä. Erätalousyritysten välilliset vaikutukset toimintaympäristöönsä ovat lisäksi merkittävät. Erätalouden merkitys korostuu erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joilla uusien työpaikkojen synnyttäminen on muuten haastavaa.

Eränkäyntiin ja luontoon liikeideansa pohjaavien yritysten kannattaisi tutkimuksen mukaan nostaa tarjoamiensa palvelujen ja tuotteiden jalostusastetta ja panostaa samalla vientiin ja ulkomaisten matkailijoiden houkuttelemiseen Suomeen. Samanaikaisesti meidän tulee yhdessä huolehtia erätalouden perusresurssista eli elinvoimaisista ja kestävistä kala- ja riistakannoista ja Suomen vesistöjen ja metsien tilasta.

Lisätietoja:

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 404, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tutkija Mari Pohja-Mykrä, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, p. 041 550 8442, etunimi.sukunimi@helsinki.fi