Pietarinen, Petteri

  • Projektipäällikkö
  • Hyvinvointia ja taloutta edistävät riistahankkeet
  • +358 29 431 2346
  • petteri.pietarinen@riista.fi