Siirry sisältöön

Varsinais-Suomi

Vastaa kyselyyn majavakantojen hoidosta ja hallinnasta

Suomen riistakeskuksessa valmistellaan majavakantojen hoidon ja hallinnan toimenpideohjelmaa, jossa otetaan huomioon taloudelliset, luonnon- ja riistataloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Tätä varten kesäkuussa selvitetään maanomistajien, metsästäjien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä majavakantojen hoidosta ja hallinnasta.

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto: ”Susiluvista valittamisen tulisi perustua todelliseen tietoon”

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa eri sidosryhmiin suden kannanhoitosuunnitelman maltillisen toteuttamisen puolesta. Riistaneuvosto kehottaa eri toimijoita perehtymään kannanhoitosuunnitelman linjauksiin ja alleviivaa, että hoitosuunnitelman eri toimenpiteiden perimmäinen lähtökohta on susikannan suotuisan suojelun tason turvaaminen.

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti hirvikannan tiheystavoitteet vuodelle 2015

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti uusien hirvitalousalueiden tavoitteet viidelle Varsinais-Suomen hirvitalousalueelle vuodelle 2015. Varsinais-Suomen alueen hirvitalousaluekohtaiset tiheysvaihtelut ovat elinympäristöistä johtuen suuria. Suuri vaihtelu näkyy myös tavoitteenasettelussa ja riistaneuvosto päättikin asettaa tiheystavoitteet joiden ääripäät vaihtelevat 1,5 – 6,0 hirviyksilön välillä/1000 ha.