Siirry sisältöön

RHY-toimintaa yhdessä

Riistanhoitoyhdistysten toiminnankehittämishanke on ollut lähes vuoden blogikirjoitusten näkymättömissä. Kehitystyö on ollut kuitenkin käynnissä ja tuloksia julkaistaan nyt hankkeen päättyessä ja tulevan kesän aikana. Vuoden 2015 talven kyselyssä tuli koko SRVA-toimintaketjuun lukuisia kehitysideoita aina hälyttämisestä kolaripaikan merkintään ja työturvallisuuden varmistamiseen.  Lisäksi mukaan kertyi koko joukko hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea. Hanke päättyy huhtikuun 2016 lopussa.

Kehityskohteiksi SRVA-alueella valikoituivat riistaonnettomuusmerkin ja SRVA-hälytyspuhelinjärjestelmän määrittely ja vieminen käytäntöön. Noiden lisäksi määritettiin yhdessä liikenneviraston kanssa työturvallisuuteen liittyen kolarin selvitys -varoitusmerkki. Riistaonnettomuusmerkki esiteltiin syyskuussa 2015 Metsästäjä -lehdessä ja on tulostettavissa ohjeineen verkkosivuillamme.

Hälytyspuhelinjärjestelmä pilotoitiin Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella syyskuusta joulukuuhun. Tuotantojärjestelmä otetaan käyttöön valtakunnallisesti tämän vuoden kuluessa. Rhy:n palvelumaksuja varten löytyi myös sopiva maksupääte.

Hankkeen kuluessa Oma riista -palvelu on lyönyt itsensä läpi toiminnanohjaajien työvälineenä. Kehityshanke on Oma riista -palvelun lisäksi tukenut myös taloushallinnon koulutusta, petoyhdyshenkilökoulutusta ja metsästyksen valvonnan järjestämistä.  Etelä-Savon aluetoimiston ja riistanhoitoyhdistysten kesken kehitettyä SRVA-karhutoimintaa on seurattu ja kannustettu. Tuo toiminta on kokeiluvaiheessa ja pilot-vaiheen jälkeen tiedetään mahdolliset muutostarpeet ja toimintatapa voidaan haluttaessa laajentaa valtakunnalliseksi.

Nuorisotoiminnassa on Metsähallituksen kouluja varten kehittämää eräkoulutusta ja eräkummitoimintaa testattu. Materiaalit ovat opettajille sopivia, mutta metsästävä toiminnanohjaaja kokee ne vieraiksi eikä voi niitä käyttää, jos ei niitä sisäistä.

Riistanhoitoyhdistysten toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi toiminnanohjaajan tulee ymmärtää ja muistaa huolehtia seuraavista asioista:

  • omasta itsestään: jaksamisestaan, motivaatiostaan, osaamisensa kehittämisestä ja työn jakamisesta
  • jäsenistön tarpeista: kestävän riistatalouden edistämisestä, pyyntiluvista ja ampumakokeista
  • yhteiskunnan tarpeista: SRVA-toiminnan ja metsästyksen valvonnan järjestämisestä sekä riistakonfliktien hallinnasta
  • tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista: nuorisotyöstä, metsästäjäkoulutuksen ja tutkintojen järjestämisestä sekä tukea ja edistää vapaaehtoistoimintaa ja paikallista yhteisöllisyyttä.

Riistatalous luo hyvinvointia.

Suuret kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille ja sitä tukeneille henkilöille ja yhdistyksille!

Erkki Nyyssönen
Projektipäällikkö
Riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen -hanke 1.11.2014–30.4.2016