Siirry sisältöön

AVI: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto rajoittaa metsästystä Koillismaan ja Kainuun vilkkaimmilla virkistys- ja matkailualueilla

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote 14.1.2022
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman sekä Hossan alueilla viiden vuoden määräajaksi 14.1.2022 – 13.1.2027.
Alueet ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen rajoittaminen on tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi. Aikaisempaa laajemmat metsästyskieltoalueet on merkitty karttaliitteisiin 1 – 5, jotka ovat päätöksen liitteinä. Alueet sijaitsevat Kuusamon, Pudasjärven, Suomussalmen ja Taivalkosken kunnissa.

Kielto ei koske koirien tai ajomiesten avulla tapahtuvaa hirvenajoa.

Kieltoalueella voi käyttää asetta pienpetojen loukku- ja rautapyyntiin liittyen saaliin lopetuksen, tai alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämisen ja lopettamisen yhteydessä metsästyslain 84 pykälän mukaisesti. Asetta voi käyttää myös suurpetojen vahinkoperusteisen poikkeuslupapyynnin yhteydessä Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 pykälän nojalla myöntämän poikkeusluvan perusteella.

Metsästyskieltoalue laajenee vuodesta 2021

Osassa päätöksen piiriin kuuluvista alueista on ollut metsästyskielto voimassa 31.3.2021 asti. Merkittävimmät metsästyskieltoalueen laajennukset 2022 ovat Pikku-Syötteen alue (noin 120 ha), Hossan luontokeskuksen alue lähiympäristöineen (noin 397 ha) sekä Ruka-Valtavaara-Pyhävaara alueeseen esitetty laajennus (noin 939 ha).

Päätös on tehty 14.1.2022 metsästyslain 23 pykälän nojalla.