Siirry sisältöön

Hallin kiintiö pysyy ennallaan

Hallia metsästetään alueellisen kiintiön puitteissa. Kolmen kannanhoitoalueen kiintiö säilyy ennallaan. Kiintiö on yhteensä 1 050 hallia.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut hallin pyyntiä koskevan asetuksen metsästysvuodelle 2015 – 2016.

Kiintiön täyttymistä seurataan saalisilmoitusten perusteella. Saaliiksi saadusta hallista on viimeistään kolmantena arkipäivänä ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Oma riista -palvelussa tai alueen riistakeskuksen toimistolle.

Jäljellä olevan kiintiön suuruutta voi reaaliaikaisena seurata Suomen riistakeskuksen verkkosivujen etusivulta.

Katso hallia koskeva asetus 866/2015