Siirry sisältöön

Ammattikalastukselle aiheutuneet hyljevahingot ennallaan

Joka kolmas merialueella ammattimaisesti kalastaneesta 1 500 kalastusyksiköstä ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä vuonna 2013. Vahingoitetun saaliin arvo olisi markkinoille päästessään ollut 466 000 euroa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksessä hylkeiden arvioitiin syöneen tai vaurioittaneen 155 tonnia kalaa kalastajien pyydyksistä. Eniten hyljevaurioista kärsivät siiankalastajat. Hyljevaurioiden takia käyttökelvotonta siikasaalista kertyi arviolta 48 tonnia, lohisaalista 24 tonnia, silakkasaalista 21 tonnia ja kuhasaalista 19 tonnia. Vahinkoja kärsivät myös kuore- (8 tonnia), taimen- (8 t), ahven- (7 t), muikku- (5 t), made- (3 t), hauki- (3 t) ja kilohailisaaliit (2 t). Hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat vuonna 2013 samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna.

Kalastajat ilmoittivat vaurioista saalisilmoitusten yhteydessä. Vahinkoja kärsineistä 70 prosenttia ilmoitti vahingot saalislajeittain ja kilomäärittäin. Muut ilmoittivat vahingoista pelkästään sanallisesti, kuten ”hylkeet veivät kaiken”. Vuonna 2013 laskentaa kehitettiin muuttamalla myös sanalliset ilmoitukset numeerisiksi olettaen, että ne olivat olleet samansuuruiset kuin samassa pyyntiruudussa ja samalla pyyntimuodolla kalastaneilla vahinkomäärän ilmoittaneilla kalastajilla. Uudistettu laskenta tehtiin myös vuosien 2007 – 2012 aineistoille.

Tiedote, kaavio ja raportti RKTL:n sivuilla