Siirry sisältöön

Alkukauden hirvisaalis Pohjois-Hämeessä viime vuotta suurempi

Pohjois-Hämeessä kaadettiin kuuden ensimmäisen jahtiviikon aikana yhteensä 1186 hirveä. Määrä on noin 150 hirveä suurempi kuin vuotta aiemmin kyseisellä ajanjaksolla. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat noin 1800 hirven kaatamisen.

Syyskuun viimeisenä lauantaina alkanut hirvijahti on edennyt sekä ajallisesti että saalismäärän osalta yli puolen välin. Hirvieläinten pyyntiluvansaajilta tiedusteltiin 6 ensimmäisen jahtiviikon hirvisaalista eli tilannetietoa kaadetuista hirvistä ennen viime viikonvaihdetta. Tuohon mennessä Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueelta oli saatu saaliiksi yhteensä 1186 hirveä. Myönnetyistä pyyntiluvista oli käytetty noin 58 %.

Paikallistasolla hirvitilanteessa on aina vaihtelua. Korkein pyyntilupien käyttöaste alkukaudella, eli noin 75 %, oli Pälkäneen ja Luopioisten ja Teiskon riistanhoitoyhdistysten alueilla. Matalin lupien käyttöaste oli Lempäälän seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella, noin 45 %.

Jahtikauden alun hirvisaalis oli tyypilliseen tapaan uros- ja vasavoittoinen. Vasojen osuus saaliissa oli 56 % ja aikuisista hirvistä 56 % oli uroksia. Naarashirvien osuus saaliissa korostuu yleensä loppukauden aikana ja tähän on suositeltavaa myös pyrkiä saalisvalinnalla hirvikannan tasapainoisemman rakenteen saavuttamiseksi.

Vaikka hirvikannassa on normaalia paikallista vaihtelua, voidaan alkukauden hirvisaaliin perusteella arvioida, että hirviä on saatu saaliiksi hyvin koko alueella.Asetettujen kantatavoitteiden saavuttamiseksi myönnetyt pyyntiluvat suositellaankin käytettävän kokonaisuudessaan, jolloin koko hirvenmetsästyskauden saaliin arvioidaan nousevan vajaaseen 1800 hirveen.

Hirvikantatavoitteet on asetettu hirvitalousalueittain. Pohjoisella PH1 alueella ja eteläisellä PH2 alueella tavoite metsästyksen jälkeen jäävän hirvikannan tiheydeksi on 2,7 – 3,3 hirveä tuhatta maahehtaaria kohti, samoin kuin lännessä Satakunnan ja Pohjois-Hämeen yhteisellä hirvitalousalueella. Tampereen lounaispuolella olevalla hirvitalousalueella tavoite on matalampi eli 2,4 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Viime metsästyskauden jälkeen hirvikanta oli tavoitteiden mukainen kaikilla hirvitalousalueilla ollen Pohjois-Hämeessä keskimäärin 3,1 hirveä tuhatta hehtaaria kohti.

Riistantutkimus tuottaa alkuvuodesta arvion hirvikannan koosta ja rakenteesta metsästäjien ilmoittamien saalis- ja havaintotietojen pohjalta.

Valkohäntäpeuran metsästys on saalistietojen perusteella vasta alussa ja metsästys vauhdittuu tyypillisesti marraskuulta alkaen.

Lisätietoja

Hölli, Otto

  • Tietojärjestelmäasiantuntija, Pohjois-Häme
  • Paikkatieto- ja tietoturvavastaava sekä it-tuki
  • 029 431 2284
  • otto.holli@riista.fi

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024