Siirry sisältöön

Afrikannorsun metsästysmuistojen tuontikielto EU:hun Mosambikista, Tansaniasta ja Sambiasta tuli voimaan heinäkuussa

Euroopan unionin CITES tieteellinen tarkastusryhmä (SRG) päätti 2. heinäkuuta 2015 kieltää afrikannorsun metsästysmuistojen tuonnin. Tuontikielto koskee Mosambikista, Tansaniasta ja Sambiasta peräisin olevia afrikannorsun trofeita ja se on voimassa toistaiseksi.

Norsukannat ovat Mosambikissa ja Tansaniassa pienentyneet merkittävästi salametsästyksen johdosta. Myös Sambian tuontikielto päätettiin pitää edelleen voimassa. Maat eivät ole pystyneet osoittamaan, että norsujen metsästys olisi kestävällä pohjalla.

Afrikannorsun (Loxodonta africana) Mosambikin, Tansanian ja Sambian populaatiot on lueteltu CITES-sopimuksen I-liitteessä ja EU:n CITES perusasetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, eli näistä maista peräisin oleva afrikannorsu ja norsunluu sekä sitä sisältävät tuotteet ovat kaikkein tiukimmin säädeltyjä CITES-sopimuksessa ja EU-lainsäädännössä.

Tuontikielto tarkoittaa, että afrikannorsun trofeita ei voi tuoda EU:n alueelle ollenkaan. Kielto on voimassa 2. heinäkuuta alkaen, ja koskee kaikkia tuon päivän jälkeen EU:n jäsenvaltioiden vastaanottamia tuontihakemuksia.

Tieteellinen tarkastusryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden kansallisista tieteellisistä viranomaisista ja sitä johtaa Euroopan komissio. Suomen tieteellinen viranomainen on Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. SYKE tiedottaa asian etenemisestä tällä verkkosivulla.

Taustat ja tuontikieltoprosessi  (EU komission tiedote, engl.)
Lisää tietoa uhanalaisilla lajeilla käytävän kaupan sääntelystä EU:ssa (engl.)

Alkuperäinen tiedote ja lisätietoja