Virkistyskäyttäjät kulkevat metsäteitä

Metsästäjät, sienestäjät, marjastajat ja ulkoilijat käyttävät Metsähallituksen mukaan eniten valtion ylläpitämiä metsäteitä. Luonnon kokeminen, melusta ja saasteista pois pääsy, henkinen hyvinvointi sekä rentoutuminen ovat tärkeitä metsäteiden käyttäjille.

Haemme erikoissuunnittelijaa

Suomen riistakeskus ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen, johon kuuluu muun muassa kestävän riistatalouden toteuttamista ja kehittämistä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä julkisia hallintotehtäviä ja sidosryhmäyhteistyötä.

Kaikki uutiset