Karhunmetsästys poronhoitoalueella on päättynyt

Suomen riistakeskus määrää 29.9.2014 karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska alueellinen kiintiö, 30 karhua, on saatu saaliiksi. Koska läntisen poronhoitoalueen kiintiö täyttyi 26.9., karhunmetsästys on näin ollen päättynyt koko poronhoitoalueella.

Riistakolmiot.fi-palvelu otettu hyvin käyttöön

Kesällä käyttöön otettu riistakolmiot.fi-verkkopalvelu muun muassa nopeuttaa laskentatulosten keruuta. Peräti 70 prosenttia kesälaskennan tuloksista palautettiin uuden palvelun kautta. Raportointityökaluja kehitetään vielä ennen riistakolmioiden talvilaskentaa, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Kaikki uutiset