Villisikojen ruokinta luonnossa kielletään ja metsästystä tehostetaan afrikkalaisen sikaruton leviämisuhan vuoksi

Maa- ja metsätalousministeriö kieltää huomisesta alkaen luonnonvaraisten villisikojen ruokinnan koko Suomessa. Syynä kieltoon on sioille erittäin vaarallisen afrikkalaisen sikaruton leviämisen uhka. Luontoon ruokkiminen houkuttelee villisikoja itärajan yli Suomeen. Lisäksi suunnitelmissa on aloittaa villisikojen tehostettu metsästys lähiviikkoina.

Karhunmetsästys poronhoitoalueella on päättynyt

Suomen riistakeskus määrää 29.9.2014 karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska alueellinen kiintiö, 30 karhua, on saatu saaliiksi. Koska läntisen poronhoitoalueen kiintiö täyttyi 26.9., karhunmetsästys on näin ollen päättynyt koko poronhoitoalueella.

Riistakolmiot.fi-palvelu otettu hyvin käyttöön

Kesällä käyttöön otettu riistakolmiot.fi-verkkopalvelu muun muassa nopeuttaa laskentatulosten keruuta. Peräti 70 prosenttia kesälaskennan tuloksista palautettiin uuden palvelun kautta. Raportointityökaluja kehitetään vielä ennen riistakolmioiden talvilaskentaa, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Kaikki uutiset