Räkättirastaiden pyynnin poikkeusluvat haussa nyt

Riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut, esimerkiksi sepelkyyhkyt ja räkättirastaat, voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja viljelyksille. Hakemusten käsittely saattaa ruuhkautua, joten olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Vaikuta metsästys- ja riista-asioiden hoitoon

Riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset järjestetään helmikuussa. Kokouksissa valitaan riistanhoitoyhdistysten puheenjohtajat, hallitusten jäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminta-alueiden maanomistajajärjestöjä edustavat hallituksen jäsenet. Huom. Harjavallan ja Laitilan seudun rhy:iden vuosikokousten oikaistut alkamisajankohdat!

Kaikki uutiset