Katso ohjeet Oma riista -palvelun käyttöön

Oma riista

Lintujen poikkeusluvat haussa nyt

Vahinkoja aiheuttavia riistalintuja tai rauhoittamattomia lintuja ei voi pyytää ilman poikkeuslupaa lintujen pesimäaikana. Poikkeuslupa voi olla viimesijainen ratkaisu, mikäli vahinkoja ei muuten pystytä riittävästi vähentämään

Kaikki uutiset