Siirry sisältöön

Vesilinnustus alkaa torstaina

Vesilintujen metsästys alkaa torstaina 20.8. kello 12.00. Vesilintuja tavataan koko maassa, ja niiden metsästykseen paikallisella tasolla on verraten hyvät mahdollisuudet. Jahtiin lähtevien on hyvä pitää mielessä metsästysrajoitukset ja metsästykseen liittyvät vastuulliset käytännöt.

Vesilintujen metsästys on tärkeä jahtimuoto, johon osallistuu vuosittain noin satatuhatta metsästäjää. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan viime vuonna pyydetyin vesilintu oli sinisorsa, jolloin sitä saatiin saaliiksi noin 251 000 yksilöä. Seuraavaksi yleisimmät saalislajit ovat tavi, telkkä ja haapana.

Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja, ja kanadanhanhia. Metsähanhen metsästys on kielletty ja merihanhelle on asetettu alueellisia metsästysrajoituksia. Vesilintujen metsästyskausi päättyy joulukuun lopussa.

Kosteikot houkuttelevat vesilintuja

Sateinen kesä on luonut vesilinnuille uusia ruokailualueita, ja esimerkiksi viljapelloille muodostuneet vesialueet ovat houkuttelevia paikkoja vesilinnuille. Sateet ovat täyttäneet myös ojia, joiden tulviminen on luonut linnuille sopivia ruokailupaikkoja. Kosteikot ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat elinympäristöjä hyvin monille eliölajeille. Lisäksi ne voivat toimia luonnon omina suodattimina pysäyttämällä kiintoainetta ja sitomalla ravinteita maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuivatusvesistä.

Luonnon kosteikkojen lisäksi metsästäjät ovat rakentaneet ja kunnostaneet kosteikkoja. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa on perustettu ja kunnostettu 47 mallikosteikkoa eri puolille Suomea. Lisäksi on avustettu kymmenien uusien kohteiden suunnittelussa. Osalla niistä metsästetään vesilintuja, mutta osan metsästäjät ovat halunneet jättää linnuille rauhallisiksi ruokailu- ja lepäilyalueiksi.

Vastuullisuus tärkeä osa metsästystä

Metsästyskauden alkaessa metsästäjien on hyvä pohtia harrastuksensa arvoja ja tavoitteita sekä vahvistaa metsästyksen asemaa yhteiskunnassa. Suomen riistakeskus onkin julkaissut Vesilinnustajan eettiset ohjeet, jossa annetaan ohjeita vastuuntuntoiseen vesilintujen metsästykseen.

Metsästäjien tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja että muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon. Vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Luke toivoo siipinäytteitä

Luonnonvarakeskus toivoo metsästäjien lähettävän siipinäytteitä metsästetyistä vesilinnuista. Näytteitä käytetään tutkimukseen, jossa Luke selvittää muun muassa metsästyksen kohdistumista eri lajeihin, saaliin ajallista ja paikallista vaihtelua, lentokyvyn kehittymistä ja naaraiden sulkasadon ajoittumista.

Vapaaehtoisia näytteiden lähettäjiä pyydetään ilmoittautumaan Luonnonvarakeskuksen suunnittelija Katja Ikoselle. Luke toimittaa ohjeet siipinäytteen ottamisesta sekä näytepussit ja palautuskuoret. Siipinäytteiden postituksesta ei aiheudu kustannuksia lähettäjälle. Siipikeräyksen tuloksista lähetetään palaute kerääjille, ja tiedot julkaistaan Metsästäjä-lehdessä ja Luken verkkosivuilla.

Lintujen tunnistukseen kuva- ja äänimateriaalia verkossa 

Ohjeita vesilinnustukseen -video

Lisätietoja

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot

Siipikeräys:
Ikonen, Katja, suunnittelija, Luonnonvarakeskus
0295 327 010, katja.ikonen@luke.fi