Siirry sisältöön

Vastaa EU:n kyselyyn luonnonsuojelun lainsäädännöstä

Euroopan unioni tarkistaa lintu- ja luontodirektiivien toimivuutta ja järjestää sitä varten niin sanotun julkisen kuulemisen. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei tuntisi direktiivejä perusteellisesti. Vastaukset on annettava sähköisesti 24. heinäkuuta mennessä.

Kuuleminen on osa toimivuustarkastusta, jonka Euroopan komissio toteuttaa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) puitteissa. Toimivuustarkastuksessa selvitetään, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen ja toimiiko se odotetulla tavalla. Siinä arvioidaan lainsäädännön merkityksellisyyttä, tuloksellisuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja EU:n tuomaa lisäarvoa. Toimivuustarkastuksessa ei kuitenkaan käsitellä lainsäädäntöön mahdollisesti tehtäviä muutoksia, vaan niitä selvitetään tarvittaessa erillisessä vaikutustenarvioinnissa.

Avoimeen kyselyyn voi vastata täyttämällä verkkolomakkeen, joka on saatavilla kaikilla EU:n kielillä. Kuuleminen on avoinna 30.4.–24.7. välisenä aikana. Kyselylomakkeessa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa on tarkoitettu yleisölle eikä vaadi erityistä tietoa tai kokemusta direktiiveistä. Kysymykset liittyvät lainsäädännön tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, merkityksellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja EU:n tuomaan lisäarvoon.

Toisen osan kysymykset perustuvat ensimmäisen osan kysymyksiin ja käsittelevät samoja aihealueita mutta perusteellisemmin. Ne vaativat jonkin verran tietoa direktiiveistä ja niiden täytäntöönpanosta.

Kyselylomake (kielen voi valita oikeasta sivupalkista)

Lisätietoa EU:n luonnonsuojelulainsäädännön toimivuustarkastukseen sisältyvästä julkisesta kuulemisesta

Toimivuustarkastuksen aikataulu ja menettely (englanniksi)