Siirry sisältöön

Valtakunnallinen riistaneuvosto aloitti uuden toimikautensa ‒ riistakantojen hoitosuunnitelmatyö jatkuu sudenhoitosuunnitelman päivityksellä

Valtakunnallinen riistaneuvosto kokoontui tänään 18.8. toimikauden 1.8.2014‒31.7.2017 ensimmäiseen kokoukseensa. Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimiva valtakunnallinen riistaneuvosto on riistahallinnon strateginen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä laaja-alaisesti riistataloutta koskevia asioita valtakunnan tasolla. Riistaneuvostotyö tukee osallistavaa toimintatapaa riistapolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa.

Valtakunnalliseen riistaneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, jotka edustavat Suomen riistakeskuksen maakunnallisia toimialueita sekä kattavasti riistahallinnon eri sidosryhmiä. Riistaneuvostyö alkoi uuden riistahallintolain voimaantulon myötä 2011. Edellisen riistaneuvoston merkittävimpänä saavutuksena puheenjohtaja Hannu S. Laine pitää uuden riistahallintolain mukaisen hirvikannan hoitosuunnitelmatyön onnistumista.

‒ Erilaisten yhteiskunnallisten intressien yhteensovittaminen onnistui hyvin, ja hirvikannan hoitosuunnitelma sisältää merkittävästi uutta ajattelua, Laine kertoo.

Toimikauden 1.8.2014‒31.7.2017 ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin riistahallinnon ajankohtaisia aiheita, kuten käynnissä olevia sudenhoitosuunnitelman päivittämistä ja metsästäjätutkinnon uudistamista sekä riistataloudellisen luonnonhoidon strategiaa. Susikannan hoitosuunnitelman päivitys nousi odotetusti vilkkaimman keskustelun kohteeksi, ja laaja-alainen osallistujajoukko toi keskusteluun niin erilaisia maakunnallisia kuin muitakin intressejä. Vuorovaikutteinen työskentelytapa ja sen myötä erilaisten intressien yhteensovittaminen onkin olennaisessa asemassa riistaneuvoston toiminnassa.

Lisätietoja riistahallinnon ja riistaneuvostojen toiminnasta

Valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet

Valtakunnallisen riistanneuvoston lisäksi Suomessa toimii myös 15 alueellista riistaneuvostoa, joiden uusi toimikausi on myös käynnistynyt. Alueellisten riistaneuvostojen jäsenet ja tehtävät

Lisätietoja:
puheenjohtaja Hannu S. Laine, valtakunnallinen riistaneuvosto, p. 0500 706 923, hannu.s.laine@kolumbus.fi;
johtaja Reijo Orava, Suomen riistakeskus, p. 029 431 2101, reijo.orava@riista.fi