Siirry sisältöön

Småvessla

(Mustela nivalis)

Kännetecken: Kroppslängd 11–19 cm, svansen 2–4 cm. Vikt 24–80 g. Sommardräktens ryggsida rödbrun, buksidan vit. Skarp färggräns. Svansen är rödbrun och bakåtsträckt kortare än bakbenen. Till skillnad från hermelinen är småvesslan mindre och har kortare svans. Vinterdräkten helvit (hermelin i vinterdräkt har svart svanstopp).

Utbredning: Allmän i hela landet.

Fortplantning: Föder vanligen i maj–juni 3–9 ungar, men man har påträffat ungar under hela året.

Föda: I huvudsak sorkar och andra små däggdjur, även fåglar, fisk, grodor och as.

Övrigt: Fridlyst. Hör ej till det jaktbara viltet.