Siirry sisältöön

Fjällgås

(Anser erythropus)

Kännetecken: Den minsta och mörkaste gåsen. Vingarna långa och smala, når ofta över stjärtens spets när fågeln står. Såväl unga som vuxna påminner om bläsgåsen, bästa skiljemärket fjällgåsens klargula ögonring. Fjällgåsen är när den står smärtare än den kantiga och stadigare bläsgåsen. Desutom har den unga fjällgåsen en gul ögonring.

Utbredning: Några par häckar i kärrmarkerna i det trädlösa fjällområdet i Lappland. Artens häckningsområde utgörs av tundran vid Eurasiens Ishavskust. Under seklets början påträffades arten vid flyttningstiden i till och med stora flockar vid Bottenviken.

Övrigt: Fridlyst. Objekt för speciellt skydd och speciell uppföljning, eftersom man strävar till att stärka stammen.